img

Вести

Закључење бирачког списка

img

Print

Министарство државне управе и локалне самоуправе 15 дана пре дана одржавања избора, тј. у петак 18. марта 2022. године у поноћ закључује бирачки списак и доноси решење о утврђивању укупног броја бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту.

Грађани општине Рума од Oпштинске управе могу до закључења бирачког списка захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измену података). Захтев се подноси у згради Општинске управе Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20 сваког радног дана од 7 до 18 часова.

Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Након закључења бирачког списка 18. марта 2022. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе или општинској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта за интерно расељена лица, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 30. марта 2022. године.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 433911, 433912, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs.
donor
donor
donor
donor