img

Вести

Заказана LIII седница Општинског већа

img

Print

LIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 5.3.2022. године телефонским путем са почетком у 12.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.480.000,00 динара

 2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 10.000.000,00 динара

 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 350.000,00 динара

 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 13.240.000,00 динара

 5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.300.000,00 динара

 6. Разматрање Извештаја о раду и пословању Завичајног музеја Рума за 2021. годину

 7. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Градскa библиотекa "Атанасије Стојковић" Рума за 2021. годину

 8. Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе Културни центар "Брана Црнчевић" Рума за 2021. годину

 9. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 7363/2 к.о. Рума

 10. Разматрање приговора Биљане Којчин из Руме

 11. Текућа питања

 
donor
donor
donor
donor