img

Вести

Конкурс за субвенционисање активних пољопривредних газдинстава са територије Општине Рума за набавку репроматеријала

img

Print

Председник Општине Рума расписује Јавни позив којим се позивају активна пољопривредна газдинства која су регистрована на територији општине Рума и која се баве ратарском и повртарском производњом да поднесу Захтев за доделу субвенције активним пољопривредним газдинствима са територије општине Рума за набавку репроматеријала.

- Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у закупу РПГ имају: мање од 20 hа ратарске и повртарске производње. Подносилац захтева може поднети само једну пријаву по овом конкурсу и да по њој оствари право на субвенцију.

- Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица, носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

- Средства за субвенционисање репроматеријала према Правилнику и по Конкурсу додељују се бесповратно и максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 30.000,00 динара.

- Захтев за остваривање права на субвенцију, подноси се на за то прописаном обрасцу, који је обавезан и доступан на званичном сајту општине Рума www.ruma.rs и на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Рума(ул. Орловићева 5, Рума).

- Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за набавку репроматеријала за сетву и то искључиво само минералног ђубрива, семенског материјала и дизел горива.

- Период за подношење захтева траје од дана објављивања Јавног позива на сајту општине Рума, па до утрошка средстава планираних за ове намене у укупном износу од 5.000.000,00 динара а најкасније до 31.03.2022.године.

Детаљније информације могу се добити у Пољопривредној стручни служби општине Рума, адреса Главна 111, Рума, на телефон 069 715 855 сваког радног дана у периоду од 7 до 15 часова, а у току трајања Јавног позива.

Јавни позив за субвенционисање  пољопривредних газдинстава за набавку репроматеријала

Правилник о додели подстицајних  средстава у пољопривреди за набавку репроматеријала

Захтев за помоћ
donor
donor
donor
donor