img

Вести

Новчана помоћ за лечење деце оболеле од малигних и других тешких болести

img

Print

Општина Рума образовала је Kомисију за остваривање права на новчану помоћ намењену за лечење деце оболеле од малигних и других тешких болести на територији општине Рума. Поред свих недаћа које болест доноси, лечење је финансијски исцрпљујуће, подразумева сталне одласке у регионалне здравствене центре, те одлукама из области социјалних давања локална самоуправа на овај начин помаже породицама у овој тешкој борби.

Право на новчану помоћ намењену за лечење деце оболеле од малигних и других тешких болести могу остварити корисници, деца до 18 година старости са пребивалиштем на територији Општине Рума, оболели од малигних и других тешких болести које су дефинисане прописима о здравственој заштити, а која су у стању потребе за новчаном помоћи за лечење.

Новчана помоћ може бити одобрена: за лечење у здравственој установи у земљи и иностранству, за лечење у кућним условима и у установи социјалне заштите, за куповину лекова и помагала, за трошкове превоза у здравствену установу која се налази на територији општине Рума или Републике Србије или у иностранству, у поступку рехабилитације. Износ новчане помоћи коју корисник може да оствари по једном поднетом захтеву утврђује се решењем на основу мишљења Kомисије која цени испуњеност здравствених, социјално-економских и других услова у сваком конкретном случају.

Захтев за остваривање права на новчану помоћ намењену за лечење деце оболеле од малигних и тешких болести подноси се Одељењу за друштвене делатности, Општинске управе Oпштине Рума које прима и обрађује захтев и израђује предлог решења о одобравању средстава, а на основу мишљења стручне комисије.

Захтев за остваривање права на новчану помоћ намењену за лечење деце оболеле од малигних и тешких болести можете преузети на страници www.ruma.rs или лично у Одељењу за друштвене делатности, Општинске управе Oпштине Рума у Главној улици бр. 107. Све додатне информације можете добити на број телефона 022/478 - 800 у периоду од 7 до 15 часова.

 

Захтев

Правилник


 
donor
donor
donor
donor