img

Вести

Обавештење о увиду у бирачки списак

img

Print

Општинска управа Рума, Одељење за општу управу и заједничке послове обавештава грађане Општине Рума да се почев од 16. фебруара 2022. године излаже на увид део Јединственог бирачког списка за Општину Рума, а поводом расписаних избора за народне посланике у Народној скупштини, који ће се одржати 3. априла 2022. године.

Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и заједничке послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 18 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Увид се може вршити и у месним канцеларијама сваког радног дана у току редовног радног времена од 7 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ и броју личне карте (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 12. марта 2022. године.

Након закључења бирачког списка 18. марта 2022. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Општинске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 30. марта 2022. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 433911, 433912, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs .

Захтев за упис/брисање/промену

Захтев за издавање потврде о бирачком праву




donor
donor
donor
donor