img

Вести

Јавни увид

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума оглашава јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације ,,За део блока 1-1-3 у централној зони" у Руми, у трајању од 30 дана и то од 9. фебруара 2022. године до 11. марта 2022. године.

Напред наведени План детаљне регулације ,,За део блока 1-1-3 у централној зони" у Руми биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 08.00 часова до 14.00 часова у просторијама Јавног предузећа за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 11.03.2022.године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Материјал за јавни увид
donor
donor
donor
donor