img

Вести

Јавни позив за доделу новчане помоћи привредним субјектима

img

Print

Расписан је Јавни позив за доделу бесповратне једнократне новчане помоћи привредним субјектима са седиштем регистрованим на територији Општине Рума, за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести covid-19.

Од 1. марта 2022. проширена је листа делатности које могу добити општинску новчану помоћ намењену привредним субјектима са седиштем регистрованим на територији општине Рума. Право на новчану помоћ имаће и такси превозници шифра делатности 4932, као и рођендаонице и играонице шифра делатности 9329.

 

За финансирање ове мере бесповратне  једнократне  новчане помоћи обезбеђена су средстава у укупном износу од 20.000.000 динара. Јавни позив отворен је до утрошка средстава а најкасније до 31.03.2022. године, а новчане помоћи се крећу у распону од 50.000 до 300.000 по привредном субјекту.

Право на једнократну помоћ имају привредни субјекти који имају регистровано седиште на територији општине Рума и који су код Агенције за привредне регистре као претежну делатност регистровали следеће делатности:

 •  1512 - производња путничких и ручних торби исл., сарачких производа и каишева;
 •  5510- хотели и сличан смештај;
 •  5610 - делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
 •  5630 - услуге припремања и послуживања пића;
 •  7911 - делатност путничких агенција;
 •  7912 - делатност тур-оператора;
 •  9313 - делатност фитнес клубова;
 •  9523 - поправка обуће и предмета од коже;
 •  9525 - поправка сатова и накита;
 •  9529 - поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство (одеће);
 •  9602 - делатност фризерских и козметичких салона;
 •  9604 - делатност неге и одржавања тела

Уколико привредни субјект обавља више делатности или делатност обавља у више издвојених места (пословних јединица) може остварити право на једну субвенцију без обзира на број пословних јединица. Врста делатности утврђује се искључиво према регистрованој претежној делатности која се
не може мењати у току важења Јавног позива.

Детаљније информације могу се добити на број телефона 022/478-712 сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова, као путем мејла pomocprivrednicima@ruma.rs у току трајања Јавног позива.
donor
donor
donor
donor