img

Вести

Заказана L седница Општинског већа

img

Print

L  седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 31.1.2022. године телефонским путем са почетком у 13.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о констатовању престанка дужности Општинског правобраниоца општине Рума
 2. Постављење Општинског правобраниоца општине Рума
 3. Предлог Решења о плати Општинског правобраниоца општине Рума
 4. Предлог Решења о констатовању престанка дужности члана Жалбене комисије општине Рума
 5. Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума
 6. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна општине Рума за 2021. годину
 7. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину
 8. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2022. годину-коришћење сале
 9. Нацрт Одлуке о промени назива парка у Руми
 10. Нацрт Одлуке о промени назива улице у Хртковцима
 11. Нацрт Одлуке о утврђивању назива парка у Руми
 12. Предлог Правилника за доделу једнократне новчане помоћи привредним субјектима са седиштем регистрованим на територији општине Рума за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести Covid-19 изазване вирусом Sars-Cov-2
 13. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 4300/3 к.о. Рума
 14. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 1500/2 к.о. Добринци
 15. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 1215 к.о. Никинци
 16. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 17. Разматрање молбе за помоћ Мари Алимпић из Кленка
 18. Разматрање молбе за помоћ Срдановић Марини из Руме
 19. Текућа питања

 
donor
donor
donor
donor