img

Вести

Финансијски планови директних корисника буџета Општине Рума за 2022. годину

img

Print

На основу члана 8. став 3. Закона о буџетском систему, сви корисници буџетских средстава су дужни да објаве своје финансијске планове на интернет страници.

- Финансијски план Скупштине Општине Рума за 2022. годину 

- Финансијски план Председника Општине Рума за 2022. годину

- Финансијски план Општинског већа Општине Рума за 2022. годину

- Финансијски план Општинског правобранилаштва Општине Рума за 2022. годину

- Финансијски план Општинске управе Општине Рума за 2022. годину
donor
donor
donor
donor