img

Вести

Заказана XLVIII седница Општинског већа

img

Print

XLVIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 17.1.2022. године телефонским путем са почетком у 15.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Давање сагласности на План јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2022. годину
  2. Давање сагласности на Годишњи програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина на подручју насеља Рума за 2022. годину Јавног предузећа "Комуналац" у Руми
  3. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката
  4. Разматрање молбе за помоћ Бурмунџији Мирјани из Платичева
  5. Текућа питања

 
donor
donor
donor
donor