img

Вести

Заказана XLVI седница Општинског већа

img

Print

XLVI седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 28.12.2021. године телефонским путем са почетком у 08.30 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

  2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 303.000,00 динара

  3. Предлог Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 372.000,00 динара

  4. Предлог Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума

  5. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Извештај о спроведеним мерама енергетске ефикасности

  6. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Посебни Програм о коришћењу средстава из буџета општине Рума за ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину

  7. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта к.п. 2215/6 К.О. Буђановци

  8. Предлог Одлуке о избору организације за процену тржишне вредности грађевинског земљишта к.п. 1192/12 К.О. Никинци

  9. Разматрање молбе за финансијску помоћ Јовановић Ненаду из Руме

  10. Текућа питања
donor
donor
donor
donor