img

Вести

Oбавештење за кориснике буџета - Oдлука о буџету за 2022. годину

img

Print

На основу члана 50. Закона о буџетском систему, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду обавештава кориснике буџета Општине Рума да је Одлука о буџету Општине Рума за 2022. годину усвојена на 18. седници Скупштине Општине Рума дана  18.12.2021. године под бројем: 06-147-4/2021-iii објављена у "Сл. листу општина Срема" број 48/2021 од 18.12.2021. године, а примењиваће се од 01. јануара 2022. године.

Одлука о буџету Општине Рума за 2022. годину

Допис I (директни, индиректни корисници, основне и средње школе)

Допис II (јавна предузећа и остали корисници)
donor
donor
donor
donor