img

Вести

Заказана XVIII седница Скупштине Општине

img

Print

XVIII седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 18.12.2021. године са почетком у 10.00 часова, у Малој сали Културног центра у Руми.

 За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Рума
 2. Предлог Одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину
 3. Предлог Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
 4. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације ,, За део Блока 4-1-2 у централној зони " у Руми
 5. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума 2022. годину
 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП " Kомуналац" у Руми за 2022. годину
 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Водовод"  Рума за 2022. годину
 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању измене и допуне Годишњег Програма Пословања ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2021. годину
 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  о усвајању Годишњег Програма Пословања ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину
 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ценовника услуга ЈП  за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума за 2022. годину
 11. Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2020/2021. годину
 12. Предлог Закључка о давању сагласности на Гoдишњи план рада УПВО "Полетарац"  Рума за радну  2021/2022. годину са Анексом Гoдишњег плана рада УПВО "Полетарац" Рума за радну  2021/2022. годину
 13. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада установе Спортски центар Рума за 2022. годину
 14. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма рада са финансијским планом Туристичке организације општине Рума за 2022. годину
 15. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма и Плана рада Центра за Социјални рад општине Рума за 2022. годину
 16. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању Програма и Плана рада Установе за пружање услуга социјалне заштите "Солидарност" Рума за 2022. годину
 17. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања ЈП " Гас-Рума" за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године
 18. Избори и именовањаdonor
donor
donor
donor