img

Јавни позиви и конкурси

Јавни позив банкама заинтересованим за кратковично кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава

Рок за достављање понуде је до 15.4.2021. године до 15 часова.


Јавни позив активним пољопривредним газдинствима са територије општине Рума за субвенционисање осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2021. години

Период за подношење захтева је од дана објављивања на сајту и огласној табли Општине Рума до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2021. године.

Захтев

Изјава

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, на телефон број 022-478-712 локал 109.

 

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе за 2021. годину

 

Рок: до утрошка средстава.

 

Локални акциони план за запошљавање за 2021. годину

 

Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 16.4.2021. године.

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Пријаве на конкурс подносе се од 24.3.2021. године до 13.4.2021. године.

 

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Општине Рума

Датум објављивања 11.3.2021. године

Рок: од 12.3.2021. до 26.3.2021. године

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општине Рума и почиње да тече од 02.03.2021.године.

 

Јавни позив за учешће на јавном конкурсу за бесповратно суфинансирање радова на уређењу фасада и побољшању енергетске ефикасности објеката колективног становања у Руми

Јавни позив

Образац пријаве

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава од 28.1.2021. до 12.2.2021. године.

 

Јавни позив за помоћ у огревном дрвету за социјално угрожене породице избеглих и интерно расељених лица са територије општине Рума

Јавни позив почиње 30.11.2020.године и трајаће до 07.12.2020.године.

Јавни позив за једнократну финансијску помоћ за социјално угрожене породице избеглих и интерно расељених лица са територије општине Рума

Јавни позив почиње 30.11.2020.године и трајаће до 07.12.2020.године.

 

 

Јавни позив за достављање предлога лица за доделу јавних признања и награда у 2020. години

Рок за подношење пријава је од 27.10.2019. године до 04.11.2019. године.

Јавни конкурс

 

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава од 17.09.2020. до 02.10.2020. године.

 

 

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи

Рок за подношење пријава од 13.08.2020. до 28.08.2020. године.

 

 

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Општине Рума

Рок: од 5.8.2020. до 19.8.2020. године

 

 Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања, односно од 29.1.2020. године до 17.2.2020. године.

 

 

Развојни фонд Војводине - Kонкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID- 19 субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

 

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова

Јавни позив траје до 24. фебруара 2020. године

Kонкурс

Пријава

 

Пријава за некатегорисани смештај

Допис - некатегорисани смештај

Пријава - некатегорисани смештај (Прилог 1)

 

 

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 15 сеоских кућа

Јавни позив траје до 27. марта 2020. године