img

Привредни савет Општине Рума - Invest in Ruma

Задатак Привредног савета је да:

1. прати доношење и промену стратегије и планова привредног развоја,

2. прати спровођење планова и програма локалног економског развоја,

3. даје иницијативе везане за економски развој и мишљење о приоритетним пројектима локалног економског развоја и плану капиталних инвестиција,

4. прати активности на промовисању привредних потенцијала општине,

5. даје предлоге за унапређење рада Општинске управе, а посебно организационе јединице која се бави пословима локалног економског развоја, јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач Општина Рума ради побољшавања услова за привређивање у Општини,

6. обавештава Општинско веће да се одређеним предлогом одлуке или другог акта утиче на положај привредних субјеката, а нарочито ако се ради о програмима подршке привреди односно о измени политике локалних јавних прихода.

 

Пословник о раду Привредног савета

Пословник о раду Општинског већа Општине Рума (Привредни савет - од члана 10 до члана 17)

Решење о именовању председника и чланова Привредног савета

Решење о именовању председника и чланова Привредног савета(2020. година)

Списак чланова Привредног савета

Списак чланова Привредног савета (2020. година)

Решење о констатовању престанка мандата председника и чланова Привредног савета (2022. година)

Решење о именовању председника и чланова Привредног савета(2022. година)

 

1. седница Привредног савета

2. седница Привредног савета

 

 


2019. година

10. седница Привредног савета

11. седница Привредног савета

12. седница Привредног савета

13. седница Привредног савета

14. седница Привредног савета

15. седница Привредног савета

 

 

 

Вести

Формиран Привредни савет Општине Рума

Седница Привредног савета - 6. јун

Унапређење пословног амбијента - јача сарадња јавног и привредног сектора

Дуално образовање - Сарадња Општине Рума и привредника

Одржана X седница Привредног савета

Одржана 11. седница Привредног савета

Одржана 12. седница Привредног савета