IV седница СО Рума - среда 30. новембар

величина слова

29. новембар 2016.

GrbIV седница Скупштине Општине Рума биће одржана у среду 30. новембра 2016. године. Седнице почиње у 10 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период од 01.01-30.09.2016. године.

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2016. годину.

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта.

4. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку о измени Ценовника РЈ "Чистоћа" број 5958 од 24.10.2016. године.

5. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми за давање сагласности на Одлуку о измени Ценовника Службе пијаце и вашара број 6189 од 07.11.2016. године.

6. Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП "Комуналац" у Руми.

7.Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП" Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања за 2016. годину посл.бр. 1882 од 13.09.2016. године.

8.Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања zа 2016. годину посл.бр. 2178 од 20.10.2016. године.

9.Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања за 2016. годину посл.бр. 2231 од 31.10.2016. године.

10. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Блока 3-2-1 у Централној зони у Руми.

11. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део блока 1-1-1 дела Централне зоне у Руми.

12. Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији Општине Рума.

13. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Општине Рума.

14. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Програма пословања ЈП " Дирекција за изградњу Руме", Рума за 2016. годину. број 1037-2/2016 од 27.11.2016. године.

15. Предлог Одлуке о промени оснивачког акта и о усклађивању пословања ЈП " Дирекција за изградњу Руме", Рума са Законом о јавним предузећима.

16. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура", Рума за 2016. годину.

17. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми.

18. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001