Оглас за јавну лицитацију за закуп пољопрвиредног земљишта у државној својини на територији општине Рума

величина слова

8. новембар 2016.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има: правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
 
Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у Служби за катастар непокретности Рума, сваког радног дана од 8 дo 14 часова, контакт телефон: 022-474-230.
 
Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 23.11.2016. године.
 
Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради 4, Месне заједнице Општине Рума, улица Партизанска бр. 41а, и то:

1. К.О. Марђелос, Вогањ, Павловци и Стејановци дана 24.11.2016. године са почетком у 15:30 часова

2. К.О. Кленак, Витојевци и Грабовци дана 25.11.2016. године са почетком у 15:30 часова

3. К.О. Платичево, Никинци и Буђановци, дана 28.11.2016. године са почетком у 15:30 часова

4. К.О. Мали Радинци, Путинци и Хртковци, дана 29.11.2016. године са почетком у 15:30 часова

5. К.О. Краљевци, Жарковац, Добринци и Рума дана 30.11.2016.године са почетком у 15:30 часова

Оглас

Формулар за пријављивање

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001